Wycena Pojazdów oraz Kalkulacja napraw

Wyceny pojazdów odbywają się za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego „INFO EKSPERT” . Jest to program pozwalający w szczegółowy sposób na podstawie oględzin pojazdu ustalić indywidualną wartość wycenianego pojazdu. Wycena taka odzwierciedla indywidualne cechy wycenianego pojazdu mające bezpośredni wpływa na jego końcową wartość. Wyceniać można pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, motocykle, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe, ciągniki rolnicze, pojazdy kempingowe, oraz pojazdy ze specjalistycznymi zabudowami. Poza tym wyceny pojazdów, które nie znajdują się w szerokiej gamie pojazdów programu „INFO EKSPERT’ dokonuje się także na podstawie indywidualnych oględzin pojazdu z uwzględnieniem zasad wyceny pojazdów wynikających z „Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2005” Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Wycen pojazdów wykonujemy na potrzeby:

O

banków, leasingów, towarzystw ubezpieczeniowych

O

urzędów skarbowych, celnych, pracy, pozostałych

O

syndyków mas upadłościowych

O

komorników

O

kancelarii prawnych

O

przedsiębiorstw

O

klientów indywidualnych

Dodatkowo wykonujemy usługi mające na celu weryfikację uprzednio wykonanych wycen pojazdów, co do których podmiot zainteresowany ma wątpliwości co do rzetelności i prawidłowości jej wykonania.

Wykonujemy usługi w zakresie sporządzania specjalistycznych opinii technicznych w zakresie techniki samochodowej:

kwalifikacja powstałych uszkodzeń w pojeździe

ocena jakości wykonanych napraw pojazdu

ocena stanu technicznego pojazdu

analiza przyczyn powstałych uszkodzeń w zdarzeniu drogowym

analiza przyczyn powstania uszkodzenia poszczególnych podzespołów pojazdu

Kalkulacji kosztów napraw pojazdów wykonujemy na podstawie specjalistycznego oprogramowania komputerowego „AUDATEX”. Kalkulacji kosztów naprawy maszyn i urządzeń dokonujemy na podstawie ustalonych norm producenta oraz doświadczenia własnego. Kalkulacji kosztów dokonujemy zarówno na podstawie oględzin własnych pojazdów, maszyn i urządzeń ale także na podstawie indywidualnego zlecenia.

Indywidualne zlecenia dotyczą:

weryfikacji wykonanej kalkulacji naprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe czy też zakład naprawczy

kalkulacji naprawy na potrzeby procesów odwoławczych od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

kalkulacji na potrzeby postępowania sądowego

kalkulacji naprawy uszkodzonego mienia w wyniku np. zawartej umowy najmu, dzierżawy mienia

kalkulacji naprawy uszkodzonego mienia w wyniku niewłaściwego użytkowania, dla potrzeb indywidualnych

Wykonujemy usługi w zakresie sporządzania specjalistycznych opinii technicznych w zakresie techniki samochodowej:

kwalifikacja powstałych uszkodzeń w pojeździe

ocena jakości wykonanych napraw pojazdu

ocena stanu technicznego pojazdu

analiza przyczyn powstałych uszkodzeń w zdarzeniu drogowym

analiza przyczyn powstania uszkodzenia poszczególnych podzespołów pojazdu